Öyle bir ânın arifesindeyiz ki: Gündüzü Cuma, akşamı teravih, gecesi sahur, sonrası Ramazan-ı Şerif. Mübarek olsun, güzelliklerle geliyor, güzelliklerle ayrılsın bizden. Hoş geldin ya Şehri Ramazan.

Kapıyı çalan on bir ayın sultanı. Gönül ikliminin sultanlığını yaşatacak bize. Diğer aylara zamanlardan daha dingin,  diğer zamanlara göre daha sakin geçecek bir aydan bahsediyoruz. Ruh âlemindeki huzurun hanemize, mahallemize, çevremize yansıyacağı bu ayı acaba biz sultana layık şekilde karşıladık mı? İşte geldi misafir kapımızda.

Gelir ve çalar kapıları…

Kimisi ilk çalışta açar kapıyı. Buyur eder misafirini başköşeye. Ev sahibini neredeyse bıraktığı gibi bulmanın memnuniyeti yayılır Ramazan’ın yüzüne. Görüşmeyeli ne var ne yok diye başlayan sohbet bayrama kadar sürer gider muhabbetle. Ev sahibi hakkı verilerek tutulmaya gayret edilen bir oruç, her yatsı sonrasını huzura gark eden bir namaz, ilk okunuşunu tahattur ile süslenen bir hatim, hiç olmazsa son on gününde Allah için kâim olunan geceler ikram eder misafirine. Memnun olur, ev sahibine hediyelerini sunar Ramazan. Geçen seneden daha güzel, daha ışıltılı, daha çoktur hediyeler.

Kimisi yarı aralık bir kapının eşiğinde hasret ve gözyaşlarıyla karşılar. Ramazan’ı. On bir aydır bekliyor gibidir o kapıda, boynu bükük ve mahzun. Misafir sımsıkı kucaklar ev sahibini. Birbirlerinin kokusunu çekerler ciğerlerine dek, ikisinden de yükselen râyihâ birdir. Bir gören olsa der ki, ya birisi giderken diğerini de alıp götürmüş geçen yıl yahut hiç gitmemiş bu evden geçen yıldan beri.

İçeri girer misafir, bakar ki giderken bıraktığı bütün hediyeler yerli yerinde. Ne içlerinde bir eksik, ne üzerlerinde bir parça toz, ne en ufak ufak bir leke. Göz göze gelirler, o an. Bakışlar mıhlanır birbirine, kelime fazladır o sohbet için, cümleler anlamsız. Susmanın vaktidir şimdi, susup anlatmanın vakti.

Ev sahibinin ikramı, bütün azaların kalp hizasında kendini gafletten kestiği bir oruç, gözü yaşlı secdeler boyunca uzayıp giden dualarla kıvam tutan teheccüd süslü geceler, Rabbi’yle konuşurcasına okunan, her bir ayeti okuyanın kalbinde bir filiz olup ötelere boy veren bir hatim, fukarânın eksik olmadığı sofralardan yükselen sellercesine bir cömertlik ve daha neler neler…

Misafir heybesini açmaz bu defa. Elini kalbine götürür, inciler çıkarır oradan, bırakır ev sahibinin avuçlarına, adamın kalbi inciye döner. Ve daha neler, dile gelmez.

Kimisi utana sıkıla açar kapıyı.

 

Ev yıkıldı yıkılacak, eşyalar perme perişan, ortalık darmadağınık… Ne ikram edecek bir şey var, ne misafir ağırlayacak bir oda. Gözlerini kapatır Ramazan, ev sahibini mahcub etmek istemez, görmemiş gibi yapar. Umutlanır ev sahibi, ilk bir kaç günde duvarlar sıvanır yeni baştan, nasuh bir tövbe ile aktarılır çatı, mahcub oruçlardan bir yatak yapılır misafire, vakit buldukça kılınan teravihlerden bir sofra kurulur, gözleri haramdan men etme gayreti tatlısı olur o sofranın.

Kimi evler gürültülüdür, içeridekiler duymaz kapının çalındığını.

Açılmayan kapılardan dönüp gitmez Ramazan. Aralık bir pencere bulur süzülür içeri. Eski bir seccadeyi bulur çıkarır sandığın içinden, temizlik bahanesiyle. Kitaplığın ta arkalarında kalmış bir kitabı düşürür gözlüğünü arayan ev sahibinin önüne. Daha olmadı çocukluğundaki bir iftar hatırasından rüya yapar uyandırır ev sahibini gecenin bir yarısı. Sabah ezanı da tam o anda okunmasın mı? Ağlar adam başını ellerinin arasına alıp, yatağın içinde hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla ağlar. Derin bir nefes alır, hamd eder Ramazan.

Bir eve penceresi kadar düşer ayın ışığı ve hissi kadar hissesi vardır her kalp sahibinin. Kimi evlerin kapısı kilitli, sımsıkı çekilidir bütün perdeleri, kimi evler duvarları bile yıkmıştır, evin içi ay ışığına dönsün diyerek.

Ramazan geldi ve çalıyor kapısını kalbimizin.
Evin içini muhteşem bir sevinçle süslemeli şimdi.
Çeki düzen vermeli on bir aylık dağınıklığımıza.
Ramazan geliyor diye sevinmek iman alâmetidir dostlar.

Yüzümüzde on bir ay kadar bir tebessümle düşmeli sokaklara, karşılamalı sultanı kapımızı çalmadan önce ve küçelere secde secde su sepmeli, yâr gelende toz olmasın diyerek…

İçinde seksen yıldan daha hayırlı “Kadir Gecesini” barındıran Ramazan geldi, ne güzel geldi tüm hatalarımızı affeden bir baba gibi, tüm hatalarımızı örtmek isteyen bir ana gibi geldi. Bizi biraz kendine benzetmek için geldi, ne iyi etti de geldi, ne güzel geldi.

Cümle dostlar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek ola.

Haftaya ömür vefa ederse buradayız efendim.

Muhabbetle…

0 CommentsClose Comments

Leave a comment